Sparkwave

- trykkbølgehandling ved ereksjonsikt

Sparkwave er siste utvikling innen trykkbølgebehandling som først kom i medisinsk bruk for å knuse nyresteiner. Senere er bruksområdene utvidet og det er vist positive medisinske effekter, blant annet nydannelse av blodkar.

Ereksjonssvikt er vanlig med økende alder. Det vanligste er det vi kaller vaskulær erektil dysfunksjon. Nyere forskning viser at inntil 3 fjerdedeler har stor effekt av trykkbølgebehandling ved ereksjonssvikt (se dokumentasjon nede), og kan derfor redusere bruken av ereksjonspiller eller slippe å bruke det helt.

Dette er helt nytt og man har ikke erfaringer lenger enn drøye tre år. Det er bivirkningsfritt bortsett fra at lokal irritasjon og rødhet kan forekomme.

Sparkwave vurderingstime hos lege i 20 minutter er gratis.

Mann og kvinne
Illustrasjon

Sparkwave har også god effekt på Peyronies sykdom. Da er penis bøyd og skjev på grunn av bindevevsdannelse.

Tradisjonelt blir dette operert ved å forkorte penis på den andre siden. Ved denne behandlingen beholder penis lengden ved at bølgene påvirker bindevevet slik at penis kan strekkes igjen.

Behandlingen virker også på smertetilstander. Man har forsket på kroniske underlivssmerter hos menn og enkelte former for kronisk prostatitt.

Vi har foreløpig ingen data på kvinner, men logisk sett burde dette kunne hjelpe på noen former for kroniske underlivssmerter man ikke kan behandle på annen måte. Dette blir i så fall eksperimentell behandling som kan trygt kan forsøkes i og med at den ikke har bivirninger.

Tradisjonelt blir dette operert ved å forkorte penis på den andre siden. Ved denne behandlingen beholder penis lengden ved at bølgene påvirker bindevevet slik at penis kan strekkes igjen.

Dokumentasjon

Det er foretatt en rekke studier de siste årene med anerkjente forskningsmetoder som viser positiv effekt.

I februar 2015 ble det lagt frem sikre objektive data på at trykkbølger øker blodgjennomstrømmingen i penis med standardiserte gode ultralydmålinger. Dette ble sett på som et endelig «bevis» på metodens effekt.

Resultater av studier, som også innbefatter en dobbel-blind randomisert, kontrollert studie, bekrefter at LI-ESWT skaper en klar klinisk forbedring av erektil dysfunksjon og en tydelig forbedring av penil hemodynamikk uten ugunstige effekter.

En fersk dansk studie viser god effekt.

Trykkbølgeteknologi

Bølger er et fenomen som kan oppstå i alle medier og alle medier har en naturlig bølgehastighet til enhver tid. Det mest kjente er lyd som har en konstant hastighet i luft. Dette er kjent fra for eksempel den tiden det tar for lyden etter et lyn der man kan telle ned antall sekunder og da kan man regne ut hvor langt borte lynet er.

Rent fysisk er en trykkbølge et fenomen som oppstår når man presser på med mer energi slik at bølgen blir tvunget til å gå fortere enn den naturlige bølgehastigheten. Dette er mest kjent fra fly som bryter lydmuren. Da blir det et stort smell og drivstofforbruket øker drastisk. Trykkebølger er også det som forårsaket smellet ved skyting og eksplosjoner.

Når det oppstår en trykkbølge blir det utløst med svært mye energi med en svært rask stigning. Det er dette fenomenet man kan bruke i forskjellige sammenhenger, blant annen innen medisin. Medisinsk brukes det til å knuse kalk, for eksempel nyrestener, og til vevsregenerasjon. Dette kan brukes innen mange områder på kroppen, i prinsippet over alt hvor man kommer til og der det trengs bedre sirkulasjon og betennelsesdempende effekt. Dette finnes det solid forskning på.

Når en trykkbølge går gjennom vev vil det oppstå små mikrorupturer, det vil si miniskader. Dette er i prinsippet det samme som skjer når man trener. Fra disse utløses kroppens egne regenerernde stoffer. Dette fører til at det kommer stamceller og at det skjer en betennelsesdempende effekt. Dernest vil det bli nydannelse av arterioler som er små pulsårer. Det medfører generelt bedre sirkulasjon og oksygenering av vevet. Dette er en prosess som tar uker og i praksis vil det meste av effekten være oppnådd etter en måned.

Inntil nå har man benyttet spenning man kan lage trykkbølger med. Det er flere teknologier for dette. Man har benyttet piezokrystaller og metallprofiler som det er satt spenning på. Felles for de eldre teknologiene er at det er beskjeden effekt og harde profiler oms kan gi smerter. Disse trykkbølgene har til felles at det oppstår et vakum etter selve trykkbølgen, noe som gir blødninger i vevet og blåmerker hos mange. Ut fra en presentasjon på en internasjonal kongress undertegnede har vært tilstede på ser det ut som om teknologien med piezokrystaller er den som fungerer dårligst og som jeg derfor ikke kan anbefale.

I de siste årene har det kommet en ty teknologi der man benytter kontrollerte eksplosjoner av små plasmabobler i væske under tykk. Dette gir mye mer energi. Forskning tyder på det er et dose Det vil si at stor dose er bedre enn en liten dose. Overflaten på applikatoren som gir energi er som en myk ball og det er ikke lenger en hard overflate som gir smerter. Det vil si at det er lett å gi større dose.

I eldre maskiner vil det bli et negativt trykk eller sug som gir vakumeffekt etter selve trykkbølgen. Dette gir ofte underhudsblødninger og blåmerker. Dette forkommer ikke ved den nye teknologien og er en ytterlige grunn til å velge nyere teknologi.

Håper dette er informasjon som kan gjøre det lettere å ta en kunnskapsbasert beslutning.

Annonse fra Vi Menn

Annonse Vi Menn