Åpningstider er mandag-fredag: 11:00 - 18:00

Metaanalyser viser at Sparkwave virker

Når det gjelder resultater av forskning, regner man det som kalles metaanalyse som det «sikreste beviset» på effekt.

Da ser man på alle de publiserte studiene som er gjort innen et felt, vurderer kvaliteten på studiene og vekter resultatene. Da får man en slags konklusjon på totalresultatet. Dette er en vanlig metode innen medisinsk forskning.

Det er gjort flere metaanalyser på resultatene på trykkbølgebehandling ved ereksjonsproblemer som  er forårsaket av dårlige blodårer i penis. Dette er den vanligste formen for impotens og som kommer gradvis når man blir eldre.

Alle disse viser positive resultater. Gjennomsnittlig blir ca tre fjerdedeler bedre med langvarig resultat.

De viser også at større dose gir bedre effekt enn lav dose. Slik sett er den nye Sparkwave gunstig fremfor andre teknelogier. Det gir ikke lokale plager med smerter eller blåmerker, teknologien  er kraftigere og da får man  mye høyere dose ved behandling. Da slipper man unna med færre behandlinger enn det som var med tidligere tekniske løsninger. Da er det mye enklere og raskere å gjennomføre en serie med behandlinger.

Så man har vitenskapen på sin side. Kort sagt: Sparkwave virker ved ereksjosnproblemer.

Definisjon metaanalyse (Wikipedia):

Metaanalyse er innen statistikk å sammenstille eller sammenligne resultater fra flere tidligere empiriske undersøkelser. Metaanalyser summerer tidligere forskning om et fenomen. Formålet er å kombinere enkeltstudier for å få en bedre og sikrere helhetsbilde over forskningen. En annen grunn er for å finne årsaker til at konklusjonene i enkeltstudier kan avvike. Grunnprinsippet i metaanalyser er å finne en felles måleenhet på tvers av undersøkelsene for deretter å vekte gjennomsnitt av forskningsundersøkelsene som inngår. Vanligvis vektes det etter utvalgsstørrelse (for eksempel antall pasienter i undersøkelsen). Felles måleenhet er gjerne effektstørrelse.

Når det gjennomføres en metaanalyse må en først velge hvilke kvalitetskriterier en skal bruke for å søke etter og velge hvilke undersøkelser som skal inngå, hvordan håndtere manglende data og hvilke statistiske metoder som skal brukes i analysen.

En metaanalyse kan for eksempel undersøke hvor godt en bestemt medisinsk behandling virker ved statistisk analyse av resultater fra flere randomiserte kliniske forsøk, som er presentert i publiserte vitenskapelige artikler.

En av metaanalysene: Sexual Medicine

Bestill time på nett

Send oss en melding

small_c_popup.png

Vi søker nytt ansikt utad

Ønsker du å bli Mediwaves ansikt utad?

Mediwave har hjulpet hundrevis av menn. Nå søker vi en mann som ønsker å være vårt ansikt utad i pressen. Har du erektile problemer og ønsker å hjelpe? Vi kan gi deg gratis behandling mot å være vårt ansikt utad. (Verdi 10.000,-)

Kontakt oss på telefon 24 12 94 92 eller send epost til post@mediwave.no